FANDOM


Zaświadczenie

wydane Igoru Stefurynu (synowi Wasyla), 1975 roku urodzenia o tym, że on jest członkiem organizacji społecznej „Polskie towarzystwo im. Andrzeja Potockiego” z 15  stycznia 2011 roku w Iwano-Frankiwsku.

W tym czasie Pan Igor dał się poznać jako aktywny i odpowiedzialny członek towarzystwa.

Jako kierownik grupy wolontariuszowskiej dla wspierania dobrobytu społeczności polskiej on nawiązał kontakty handlowe z  przedsiębiorstwami polskimi, przyciągnął do przedsiębiorczości trzech czlonków i w okresie 2013-2014 r. realizował na Ukrainie produkcji polskiej na sumę 300 000 złotych.

Z inicjatywy towarzystwa w szkole numer 1 w Haliczu obwodu Iwano-Frankiwskiego  wprowadzono język polski, jednak bez względu na to obecność książek utrudniała proces edukacyjny. Żeby rozwiązać ten problem, Pan Igor zakupił na własne pieniądze książki w języku polskim dla 5. i 6. klasów. Dzisiaj ta inicjatywa Pana Igora jest integrowana w jeden z głównych programów towarzystwa – „Zapewnienie dostępu ukrainskim uczniom studia polskie w szkolach w obwodzie Iwano-Frankiwskim”.

Igor Stefuryn zaoferował  nie ograniczać się szkołami, a pomagać młodym Ukraińcom polskiego pochodzenia zdobywać wyższe wykształcenie  bezpośrednio na Ukrainie. W tej propozycji już odpowiedziało kilku partnerów polskich i jesienią 2015 roku planujemy  otworzyć  w Iwano-Frankiwsku filię jednej z wyższych uczelniów polskich.

Pan Igor akcentuje uwagę  na  pracy ze gromadami polskimi, którzy są obok kościołów i jeszcze mniej integrowane w miejscowe ukraińskie życie. W tym celu on pomógł stworzyć ośrodki towarzystwa  w mieściu Haliczu, przyciągnął 30 dziecków do miejscowego kościoła w czasie Bożego Narodzenia 2014 r.

Dziś,  w tym i innych przypadkach organizacje społeczne z Polski z protekcji Igoria Stefuryna pomagają Towarzystwu. Dotyczy to w szczególności do wspólnego przygotowywania wniosków o dotaсje w celu wspierania działalności kulturalnej naszej społeczności, pomocy w ustanowieniu lokalnych mieszkańców polskiego pochodzenia, do wyszukiwania dokumentów o Pałacie Potockich w Iwano-Frankiwsku i późniejszej restauracji tego wybitnego zabytku kultury polskiej XVII wieku.

Pan Igor jest aktywnie zaangażowany we wszystki działania społeczenstwa, członkom towarzystwa organizowuje wyjazdy do Polski  na seminaria, treningy, stażowanie, pomaga własnym  transportem, pieniądzemi, materiałami budowalnymi, ofiarowuje swój czas. Przez trzy lata Pan Igor spędził 310 godzin i tysiące funduszów własnych.

Igor Stefuryn dobrze zna język polski, kulturę, historię i tradycji narodu polskiego. Jego udział w organizacji jest znaczącym wkładem w rozwoju  polskiej kultury i nauki w regionie i naszej gromady  w ogóle.

Polecamy Pana Igora jako godnego kandydata na  „Kartę Polaka”.

Dane zaświadczenie wydane w celu złożenia do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Prezes  Zarządu

Oleg Lysak