FANDOM


1 І Ісрюдизшія польської сласної літератури. Основні стали.

2.    Літературні покоління. Представники. Особливості розвитку.

3.    Особливості розвитку польської сучасної літератури

4.    1970-2000 рр. Внутрішній поділ. Представники..

5.    Тема II Світової війни п поліській повоєнній поезії.

6.    Особливості розвитку паїьської сучасної літератури 1956-1980 рр. Внутрішній ПОДІЛ. Представники.

7.    Особливості розвитку польськоїсучасноїлітератури 1980-2000 рр Представники. Напрями. Течії.

8.    Загальна характеристика розвитку паїьської літератури періоду «ВОЄННОГО стану».

9.    Творчість Ярослава Івашксвича як видатного представника поліської літератури XX століття. Я. Івашксвич і Україна.

10.    Особливості розвитку пазьської сучасної драматуртії. Творчість Т.Ружевича.

11.    Загальна характеристика творчості Т Веронської о.

12.    Особливості розвитку польської сучасної лраматургії. Творчість В.І омбровича.

13.    Особливості розвитку польської сучасної лрамату ргії. Творчість С.ІІІанявського.

14.    Особливості розвитку польсь кої сучасної драматургії. Гворчісіь Л.Кручковського.

15.    Особливості розвитку патьської сучасної лраматургії. Творчість Славомірв Мрожека.

16.    Особливості розвитку сучасної папської прози. "Гданський феномен". Творчість Павла Хюлс.

17.    Особливості розвитку сучасної папської прози. "Гданський феномен". Творчість Сіефлна Хаіна.

18.    Особливості творчою вмаху Маиуели Греікоаської. Тематика і проблематика її романів.

19.    Особливості творчою шляху Ольги Токарчух. І ематика і проблематика її романів. 20.0:обливості розвитку польського історичною роману XX ст. Творчість Вл. Лсха

Тердецькото.

21.    Загальна характеристика ти особливості творчого шляху Станіслава Вінікіпа.

22.    Особливості розвитку патьської поезії 60-90-х років.

23.    Характеристика поетичної спадщини Т.Ружевича

24.    Характеристика поетичної спадщини Яка Твардовського.

25.    Характеристика новелістики Марем Хласко.

26.    Характеристика новелістики Сл. Мрожека.

27.    Папська поезія часів війни і окупації. Поетична спадщина "покоління Колумбів".

28.    Повосиїіа новелістика Я.Івашкевича.

29.    Повоєнна творчість З.НалковськоГ

30 ~Габірил" тема в творчості Г. Гсрліига-Грудзинського.

31.    Тема II Світової війни в сучасній польській літературі.

32.    Ісм.» трагічної даті єврейського народу в польській сучасній літературі.

33.    Творчість Ч.Мілоша - лауреата Нобелівської премії.

34 і ворчість В.Шимборської - лауреата Нобелівської премії. 35. Місце «жіночої прози» у сучасній польській літературі.

>6. Розвиток иауковсьфаитастичіюї прози та її визначний представник Станіслав Лгм.

37.    Загальна характеристика творчості Р.Капустинського.

38.    Загальна характеристика творчості Х.Крадль

39.    Загальна характеристика творчості Казімгжа Мочарськото.

40.    Творчість Карат Войтили. Драматичні твори.