FANDOMДержавний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет  імені В. Стефаника»

Кафедра  світової літератури

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з польської літератури

на тему: «Дитяча доля наприкінці ХІХ – на початку ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА НОВЕЛАМИ В. СТЕФАНИКА І М. КОНОПНІЦЬКОЇ)»

 

 

Студентки IV курсу,

групи ПМЛ – 1

напрямку підготовки «Польська мова і література»

Мисюги О. В.

 

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент Ткачук Т. О.

 

Національна шкала:

Університетська шкала:

Оцінка ECTS:

 

Члени комісії:_____  __________________

                        _____  __________________

                        _____  __________________

 

 

м. Івано-Франківськ - 2012 рік

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….3

 

Розділ І Загальна характеристика художньої літератури про дітей…………………………………………………………………….5

1.1 Зародження і розвиток літератури на дитячу тематику в Україні і Польщі………………………………………………………..5

1.2 Значення образу дитини у художніх текстах епохи Реалізму……………………………………………………………….11

 

Розділ ІІ Особливості змалювання дитячої долі в українській та польській літературах……………………………15

2.1 Трагедія дитини у малій прозі В. Стефаника і М. Конопніцької………………………………………………………….15

2.2 Проблема сирітства у новелах «Новина» і «Mendel Gdański»…………………………….…………………………………20

2.3 Проблема сімейного виховання у новелістиці В. Стефаника і М. Конопніцької……………………………………………………..24

 

Висновки…………………………………………………………28

 

Список використаної літератури……………………………..30