FANDOM


Zaświadczenie

wydane Ioriu Stefurynu (synowi Wasyłia), 1975 roku urodzenia o tym, że on jest członkiem organizacji społecznej w Iwano-Frankiwsku „Polskie towarzystwo im. Andrzeja Potockiego”.

W tym czasie Pan Ihor dał się poznać jako aktywny i odpowiedzialny członek towarzystwa.

Jako kierownik grupy wolontariuszowskiej do wspierania dobrobytu spoleczności polskiej nawiązał kontakty hadlowe z  przedsiębiorstwami polskimi, zwrócił do przedsiębiorołzoci trzech czlonków, w okreśie 2013-2014 rokach realizował na Ukrainie produkcji polskiej na sumę 300 000 zlotych.

Z iniciatywy towarzystwa szkola Nr. 1 w mieście Haliczu obwodu Iwano-Frankiwskiego  wprowadzono język polski, jednak bez względu na to utrudnia zaplecze edukacyjne. Żeby rozwiązać ten problem Pan Ihor zakupił na wlasni pieniądze księżkie w języku polskim dła 5.6 klasów. Dzisiaj ta iniciatywa  Igoria wyrosła na glównego producenta o programowania –„Zapownie dostępu ukrainskim uczniam na studią polskie w szkołach w obwodzie Iwano-Frankiwskim”.

Igor Stefuryn zaoserowal nie ograniczac się szkołami, a pomagać młodym ukraincam pochodzenia polskiego zdobywać wyzsze wyksztalcenie  besporednio w Ukrainie. W cej propozucie już opowedziało kilku partnerów polskich i jesienię 2015 planujemy  otworzyć  w Iwanu-Frankiwsku wydzial jegnego z polskich

Pan Ihor welie uwagi  w pracach społecznościach polskich w obszarach i kościołach miejscowych, a nawet mial zintegrowany w miejscowiego życif ukraińskiego. W tym celu on pomógł stworzyć ośrodki towarzystwa  w mieściu Haliczu, wnieść 30 dzieci do miescowiego kościoła w czasie Bożego Narodzenia 2014 r. Dziś,  w tym i innych przypadkach pomóc organizacjam pozarządowym społeczeństwa z Polski, które wiązane  Gry bliski kontakt. Potyczy to w szczególności do wspólniego przygotowywania wniosków o dotaje w celu wspierania dzaiłalnosci kulturalnej naszej społeczności, pomóc w ustanowieniu lokalnych mieszkańców polskiego pochodzenia, do wyszukiwania dokumentów w  Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku i późniejszego przywrócenia przełowowym XVII wiekukultury polskiej.

Pan Ihor jest aktywnym zaangażowanym we wszystkidziałania społeczenstwa, człónkiem towarzystwa, organizuje wyjazdy do Polski  na seminarę, szkolenia, pomaga wlasnym  transportem, pięniąndzę, materiały budowalne, ofiaruję swój czas. Przez trzy lata spędził wolontariatu 310 godzin i funduszów wlasnych.

Ihor zna język polski, kulturę, historię i tradycję narodu polskiego. Jegi udział w organizacji, którą nosi znaczący wkład w rozwój  polskiej kultury i nauki w regioniei innych społeczności w ogóle.

Polecamy Pana Igoria jako dobrego kandydata na  „Kartę Polaka”.

Zaświadczenie wydawane w celu złożenia do Konsulaty Generalnego RW we Lwowie.

Przezes  Zarządu

Ołech Lysak