FANDOM


Zaświadczenie

Wydane Igoru Stefurynu (synowi Wasyła), 1975 roku urodzenia o tym, że on jest członkiem organizacji społecznej w Iwano-Frankiwsku „Polskie towarzystwo im. Andrzeja Potockiego”.

W tym czasie Pan Igor dał się poznać jako aktywny i odpowiedzialny członek towarzystwa.

Jako kierownik grupy wolontariuszowskiej do wspierania dobrobytu społeczności polskiej nawiązał kontakty hadlowe z  przedsiębiorstwami polskimi, zwrócił do przedsiębiorności trzech czlonków, w okresie 2013-2014 rokach ?? realizował na Ukrainie produkcji polskiej na sumę 300 000 złotych.

Z inicjatywy towarzystwa szkoła numer 1 w mieście Haliczu (в Галичі, а не в Галиці) obwodu Iwano-Frankiwskiego  wprowadzono język polski, jednak bez względu na to utrudnia zaplecze edukacyjne. Żeby rozwiązać ten problem Pan Ihor zakupił na wlasnу pieniądze księżeл w języku polskim dla 5 i 6 klasów. Dzisiaj ta inicjatywa  Iрoria wyrosła na glównego producenta oprogramowania –„Zapewnienie dostępu ukrainskim uczniom na studie polskie w szkołach w obwodzie Iwano-Frankiwskim”.

Igor Stefuryn zaoserowal ? nie ograniczać się szkołami, a pomagać młodym ukraincam pochodzenia polskiego zdobywać wyższego wyksztalcenia  bespośrednio na Ukrainie. W tej propozycji już odpowiedziało kilku partnerów polskich i jesienią 2015roku planujemy  otworzyć  w Iwanu-Frankiwsku wydzial jegnego z polskich

Pan Igor welie uwagi  w pracach społecznościach polskich w obszarach i kościołach miejscowych, a nawet mial zintegrowany w miejscowiego życiu ukraińskiego. W tym celu on pomógł stworzyć ośrodki towarzystwa  w mieściu Haliczu (мiсто не Ґаліца)о, wnieść 30 dzieci do miescowiego kościoła w czasie Bożego Narodzenia 2014 r. Dziś,  w tym i innych przypadkach pomóc organizacjam pozarządowym społeczeństwa z Polski, które wiązane  Gry bliski kontakt. Вotyczy to w szczególności do wspólnego przygotowywania wniosków o dotaсje w celu wspierania działalnosci kulturalnej naszej społeczności, pomócy w ustanowieniu lokalnych mieszkańców polskiego pochodzenia, do wyszukiwania dokumentów w  Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku i późniejszego przywrócenia przełowowym XVII wiekukultury polskiej.

Pan Igor jest aktywnym zaangażowanym we wszystkiу działania społeczstwa, członkiem (не om закінчення) towarzystwa, organizuje wyjazdy do Polski  na seminarę, szkolenia, pomaga własnym  transportem, pięniąndzę, materiały budowalne, ofiaruję swój czas. Przez trzy lata spędził wolontariatu 310 godzin i tysiące funduszów wlasnych.

Ihor zna język polski, kulturę, historię i tradycji narodu polskiego. Jego udział w organizacji, którą nosi znaczący wkład w rozwój  polskiej kultury i nauki w regioniei innych społeczności w ogóle.

Polecamy Pana Igoria jako dobrego kandydata na  „Kartę Polaka”.

Zaświadczenie wydawane w celu złożenia do Konsulaty Generalnego RW we Lwowie.

Przezes  Zarządu